Tambo dan Undang-Undang Adat Alam Minangkabau

oleh -1484 Dilihat
adat
Metrotalenta.online Sebagai warisan leluhur, Tambo tak dapat dipisahkan dari peri kehidupan bermasyarakat khususnya di alam Minangkabau karena dari sanalah sejarah keberadaan daerah dan para leluhur serta segala hal yang mengatur kehidupan sehari-hari baik dalam lingkup hidup berkeluarga, adat bermasyarakat di Alam Minangkabau yang masih murni sebelum masuknya era kolonialisme Belanda dan sebelum Republik ini berdiri dapat di kenali.
Tambo terdiri dari dua jenis yaitu: Tambo Alam yang mengisahkan perihal asal-usul nenek moyang serta dibangunnya Kerajaan Minangkabau dan yang kedua adalah Tambo Adat / Undang Undang yang menceritakan adat atau sistem dan aturan pemerintahan di Minangkabau pada masa dahulu.

Dari beberapa Tambo Alam Minangkabau yang ada di tengah masyarakat Sebagian besar tertulis dengan menggabungkan kedua jenis tambo tersebut diatas. Biasanya pada awalnya akan dikisahkan sejarah asal usul hingga terbentuknya alam Minangkabau dan kemudian dilanjutkan dengan kisah bagaimana adat dan bagaimana aturannya dibuat. Sekaligus menceritakan tentang adat itu sendiri seperti tulisan yang termuat dalam “Adatrechbundels, Sumatera-s.Gravenhage, Martinus Nijhoff – 1928” berikut ini :

Di radang radang mamasok,
Dikirai kirai di banda,
Tatangguak ikan jo gulamo;
Di bilang-bilang diatok,
Dicurai curai dipapa
Diayun si Tambo lamo.

Pisau sirawik bari hulunyo,
Di asah mangko bamato;
Lautan sajo dahulunyo,
Mangkonyo ado Pulau Paco.

Di mano mulo titiak palito,
Dibaliak telong nan batali
Dimano mulonyo niniak kito,
Mulonyo diateh Gunuang Marapi .

Sinan mulonyo niniak kito, sinan mulonyo Luhak nan tigo
Balun balareh Koto Piliang, balun balareh Bodi Caniago
Luhak (sumur) nan tigo sudahlah juo, di bawah puncak Gunuang Marapi
Masonyo air basintak turun, masonyo bumi
barambuang naiak (sasudahnyo galoro gadang) air luhak tu nan diminum niniak:

– Partamo, Luhak Tanah Datar
– Kaduo, Luhak Lubuak Agam
– Katigo, Luhak Lima Puluah

Satantang Luak Tanah Datar, iyo datar tanahnyo, di bawah puncak Gunuang Marapi. Aianyo janiah, sajaknyo landai , ikannyo bakilatan (1).

Satantang Luhak Lubuak Agam, iyo bana lubuak (dalam) luhaknyo, dibawah puncak Gunung Marapi, ba-Agam maso dahulunyo, aianyo karuah ikannyo lia, makin diharu makin lia (2).

Satantang Luhak Limo Puluah, limo puluah banyaknyo niniak, maso diateh Gunuang Marapi, Sa-Luhak (Sasumua gadang) kasadonyo. Aianyo janiah ikannyo jinak, makin diharu makin jinak (3).

Dek bumi barambuang naiak, aia basintak turun, turun dari Gunuang Marapi, turun ka Galundi Nan Baselo dipinggang Gunuang Marapi kini banamo Labuhan Sitambago. Di tapi lauik maso dahulunyo. Babukik Siguntang – Guntang bakeh tambang panjaringan. Sinan tampek anjiang manyalak, Buayo Putiah Daguak , Sirangkak Nan Badangkang, Banto Nan barayun tando elok tuah tanahnyo katampek basawah batinaman.

Sinanlah mulo rantiang dipatah, sinanlah mulo sumua dikali, balun banamo Pariangan, Paruangan nama dahulunyo.

Taratak mulo dibuek, sudah Taratak menjadi Dusun, sudah Dusun menjadi Koto, sudah Koto menjadi Nagari.

Sinanlah mulo Sawah Satampang Baniah, asal baniah nan banyak kini, makanan urang Luhak Nan Tigo, makanan urang Pulau Paco

Sadang kapado maso itu, balum baniniak Katumanggungan balum baniniak Parpatih Nan Sabatang.
Ampek urang panghulu maso dahulu:
– Pertamo Datuak Maharadjo Besar
– Kaduo Datuak Bandaro Kayo
– Katigo Datuak Suri Maharajo
– Ka ampek Datuak Sutan Maharajo Besar.

Di radang radang mamasok,
Di kirai kirai di banda,
Tatangguak ikan jo gulamo,
Bagarundang pulo di hulunyo

Di bilang bilang diatok,
Di curai curai dipapa,
Di ayun sitambo lamo,
Undang maso dahulunyo :
– Partamo Undang si Lamo Lamo;
– Kaduo Undang si Gamak Gamak;
– Katigo Undang si Mumbang Jatuah.

Itulah Undang maso dahulu
Itulah Undang maso kuliko (kuno) sabalun niniak Katumanggungan dan niniak Parpatih nan Sebatang.

Mangko dek niniak nan baduo (Katumanggungan dan Parpatih Nan Sabatang) diubah Undang kuliko supayo Nagari nak nyo aman, isi Nagari nak salamaik, anak buah (keluarga) nak nyo kambang , tanam tinaman nak menjadi.
Supayo damai nak nyo hampiang, supayo sangketo nak nyo jauah.
Nan tuo jan mangusuik , nan gadang jan malendo, nan ketek jan talendo, nan binguang jan tajua , nan Cadiak jan manjua.
Dubalang jan mandareh , perampuan jan malabuahkan panghulu didalam bana.

Dibuek Adaik di karang Undang, disusun tangkai ciek-ciek , dibuhua dikabek arek dipakukan katiang panjang basauah lalu kalautan:

* Partamo, Undang Luhak, Rantau dan Larèh. Luhak ba Panghulu, Rantau ba Rajo, Lareh Bajunjuangan .
* Kaduo Undang-Undang Nagari;
* Katigo Undang-urang dalam Nagari;
* Kaampek Undang nan 20. (Undang nan 8 dan Undang nan 12)

* Undang Luhak, Rantau dan Lareh .

Adopun Undang Luhak, Rantau dan Lareh itu dipabuek dek niniak Katumanggungan jo niniak Parpatih Sabatang adolah untuak pamaliharo Alam Minang Kabau, ( Daratan dan lautannyo sarato taluak jo kualanyo) supayo beraturan jan centang parenang sajo dan supayo tantu apo namonyo pangkaik urang urang nan kan bakarajo .

Namo pangkaik urang nan kan bakarajo untuak tanah daratan atau yang akan bakuaso pado tanah daratan adolah “Panghulu” nama pangkaiknyo.

Namo pangkaik urang yang kan mangapaloi atau yang kan bakuaso ateh lautan Alam Minang Kabau, sejak dari tapi lauik (riak nan badabua) sampai katangah, dan untuak sakalian kualo, taluak, rantau, palabuhan Alam Minang Kabau, ber hak Dancing, pangaluaran, ubur-ubur, gantuang kamudi, adolah ” Rajo ” nama pangkaiknyo.

Tampek tingganyo di tapi tapi lauik sarupo di Tiku Pariaman dll. tapi lauik Anak Minang Kabau (4) dan di tapi tapi batang aia gadang (di Pulau Punjuang dll) .

Sakalian Rajo-Rajo itu dalam Undang Alam Minang Kabau samo gadang dan samo tinggi darajaiknyo. Dinamokan ” Rajo Sadaulat ” .

Timbalan urang nan bakarajo untuak tanah daratan ” Panghulu sa-Andiko” ulayatnyo adolah :
Sajak dari riak nan badabua (tapi lauik) sampai kepuncak-puncak gunung.
Artinyo ulayat panghulu itu adolah : sakalian hutan , tanah, walaupun batu nan saincek, walaupun kasiak nan samiang, walaupun jarak nan sabatang, walaupun daun kacang nan sahalai, sampai ke rumpuik nan sakaki..

Adopun laras nan bajunjuang dalam Undang Alam Minang Kabau adolah niniak Katumanggungan junjungan lareh Kota Piliang dan niniak Parpatih Sabatang jadi junjuangan oléh lareh Bodi Caniago (5).

Dalam satu-satu Nagari “Kota Piliang” adolah surang Chalifah niniak Katumanggungan, begitupun dalam satu-satu nagari “Bodi Caniago” adolah surang Chalifah yaitu niniak Perpatih Sabatang supayo kalau tumbuah kusuik Panghulu samo Panghulu (sa andiko samo gadang) dalam sanagari, mangko niniak Katumanggungan itulah yang akan bakarajo menyalasaikan “Karuah mempajaniah ”dalam nagari Kota Piliang baitu pulo niniak Parpatih Sabatang itulah nan kan bakarajo jikok kusuik Panghulu dalam nagari Bodi Caniago.

Sanyampang indak tasalasaikan mako Undangnyo nan kadipakai adolah : “Kusuik kapak di selisik dek paruah, Kumuah paruah di apuih dek kapak artinyo jikok kusuik di Bodi Caniago dan indak tasalasaikan dek Bodi Caniago mangko di salasaikanlah oleh Koto Piliang.

Baitu pulo sabaliaknyo, jikok kusuik di Koto Pilang dan indak tasalasaikan oleh Koto Piliang mangko di salasaikan oleh Bodi Caniago, karano antaro Koto Piliang dan Bodi Caniago, walaupun lah baragiah sawah ladangnyo dan ameh peraknyo tapi tidaklah baragiah malu, malainkan ” Sahino samalu ” kaduonyo.

Niniak nan baduo itulah nan disabuikkan dalam sambah manyambah atau dalam pidato “Basa Batuah” (timbalan Basa Balai). Begitupun dalam Kaba Cindua Mato, ado pulo tasabuik baduo Panghulu naiak “Besar” (basa).

Jadi, pangkaik Basa (orang besar) itu adolah tampaik kanaïkan pangkaik panghulu, karano Basa Batuah itu menjadi chalifah niniak nan baduo dalam satu-satu pelarasan nagari, hinggo urang yang akan jadi kalifah-kalifah niniak nan baduo itu (menjadi Basa Batuah) adolah 10 syaratnya ,sadangkan syarat untuak jadi Panghulu buliah 6 sajo.

Salain lareh nan duo itu, ada pulo “Lareh Nan Panjang” namonyo.
Duduaknyo di Pariangan Padang Panjang hinggo Guguak Sikaladi, sahiliran Batang Bingkawéh :
Pisang kalék kalék hutan,
Pisang tambatu nan bagatah,
Koto Piliang inyo bukan,
Bodi Caniago inyo antah.

Hilia ka Indogiri,
Singgah sabanta kaladang panjang,
Dimano mulo balai badiri,
Iyolah di Pariangan Padang Panjang.

Balai di Pariangan Panjang itulah “Mangkuto sakalian balai”, tempek bahimpun Koto Piliang dan Bodi Caniago; mangko sabab itulah Pariangan Padang Panjang itu banamo “Lareh Nan Panjang, Tampuak Tangkai Alam”.

Mangko sabab karano Daulat yang dipertuan Pagaruyuang, untuak tujuan politik, diadokanlah urang di tiok-tiok Nagari untuak mengajak satu nagari setia dan berdaulat ka Pagaruyuang, adolah dinamokan urang itu sabagai “Urang Gadang Rajo”.

Mangko oléh kasabab siasat Urang Gadang Rajo itu, mangko kamudian nagari Bodi Caniago badaulat ka Pagaruyuang hinggo balai balairungnya “Balabuah Gajah” yaitu yang kan jadi tempek lalu gajah Daulat Yang Di Pertuan, dan beranjuang pulo katampek duduak Daulat supayo katinggian.
Rumah baranjuang itulah nan jadi langgam (model) rumah Daulat di Pagaruyuang.

kemudian urang di satu-satu nagari ado pulo nan membuek rumah baranjuang, padohal rumah adaik di Alam Minang Kabau bukanlah rumah beranjuang, malainkan “Rumah Gadang Gajah Maharam Surambi Acèh”.
Salajang kudo balari , limo atur tonggaknya, baruang tangah, baruang tempek urang sumando dan baruang biliak, atoknyo bagonjong tanduak Alam Minang Kabau .

* Undang-Undang Nagari.

Adopun nan buliah dinamakan “Nagari” adolah apobilo “Taratak” alah menjadi “Dusun”, Dusun alah manjadi “Koto”, dan sesudah bakoto itulah baru buliah banamo “Nagari”;

Begitupun urang yang akan mahuninyo artinya jang akan kawin berkawin, beripar berbisan, berandan pasumandan, tiado buliah kurang dari 4 suku, dan pabilo kurang urangnyo dari 4 suku, balun buliah di sabuik Negari karano sapanjang pusako hadis Melayu:

Anggari bakarék kuku,
Bakarek jo pisau si rawik,
Kaparawik batang tuonyo;

Nan Nagari lah baka-ampek suku;
Sukunyo babuah paruik;
Buah paruik ado Tuo nyo.

Intinyo, yang di namokan Negeri adolah pabilo sudah ado ampek buah suku, jadi manokalo balun atau kurang urangnyo dari ampek suku, balunlah buliah dinamokan “Negari” melainkan baru buliah dinamakan sebagai “Taratak” atau “Dusun”, atau “koto” sajo.

Baitu pulo meskipun sudah ado urangnyo Ampek suku, tapi balun lagi buliah dinamokan “Negari” manokalo ado di dalam suku itu yang tiado atau yang balun babuah paruik.
Baitu pulo meski sudah ado babuah paruik, balun pulo buliah dinamokan “Nagari” manokalo buah paruik itu tiado atau balun ado Tuo nyo.

Makna Tuo itu adolah nan ber’akal, akan mangapaloi buah paruik itu dan yang mengapaloï buah paruik itulah yang banamo “Panghulu” (Mansada kaumuhu Fahuwa Saidun).

Jadi yang sudah buliah dinamokan Negeri :

1.. sudah ado urang nan mahuninyo sajumlah 4 buah suku (sakurangnyo)
2.. Tiok-tiok suku ado babuah paruik
3.. Buah paruiknyo sudah ado ba-Panghulu.

Adopun yang dikatokan Undang Negeri sepanjang kato pusako iyolah supayo satu-satu negeri memiliki aturan yang baiak.

* Partamo. “Balabuah Batapian”
Maksudnyo supayo dalam satu-satu nagari di Alam Minang Kabau, sudah diadokan “Labuah” (jalan) panyanangkan urang bajalan lalu lintas atau pulang pai dan sudah ado “Tapian” artinyo tampaik mandi supayo satu-satu urang dalam negeri ado tampek mandinyo (jan bacampua laki-laki jo perempuan), dan manokalo bacampua laki-laki dengan perempuan, dinamokan “Tapian Tak Babangso” babunyi Tabuah Larangan.

* Kaduo, “Babalai BaMesjid”
Maksudnyo supayo dalam satu-satu negeri di Alam Minang Kabau ado memiliki Balai :

a) Balai pakan tampek bakumpua bajua bali setiok hari;
b) Balai Médan, iyolah Médan nan dihiasi, tampek bakampuang badamai patang hari, tampek berambung basipak rago, tampek nan tuo bamain catua, tampek nan mudo ba alang-alang dsb. ditanjuang-tanjuang médan dll.
c) Balai Galanggang. Sakali satahun batirai balangik langik. Sungguahpun ayam nan disabuang, menyabuang baso dengan basi, menyabuang tertib dengan sopan, menyabuang héreang dengan géndeang .
d) Balai Balairong (mulo badirinyo di Pariangan Padang Panjang) tampek bakumpua Panghulu dan Basa Batuah, sarato urang tuo-tuo dan Cadiak Pandai ahloel akal lautan bicaro, barundiang bapapa mencari nan baiak, manimbuakan usua mahilangkan cabuah.
Dibalai balairong itulah gemeenteraad urang Alam Minang Kabau dan Basa Batuah itulah Persidennyo, hinggo panghulu-panghulu itu menjadi wakil anak buah dan urang tuo-tuo sarato urang yang cadiak pandai ahloel akal itulah yang jadi pemimpin dan adviseurnja (6).

– Mesjid
Mulonyo badiri Mesjid di Alam Minangkabau adolah di Galo Gandang, tampek urang ber‘ibadat dan tampek mampakatokan hukum syarak, dalam hal Adat Nan Basandi Syarak, Syarak Nan Basandi Kitabullah.

************

Catt.

1) Anak Cucu niniak nan maminum dan mamandi aia luak [sumua] tanah datar dibawah puncak Gunuang Marapi itulah yang bakambang biak membuek Taratak, Dusun, Koto dan Nagari yang kini banamo Luak Tanah Datar, menuruik namo luak yang ado di Gunuang Marapi dahulu nyo, pado hal negeri-negeri yang banamo Luak Tanah Datar kini nanko tanahnyo batinggi barandah / tidak datar.

2) Adopun yang maminum dan mampamandi aia lubuak Agam di bawah puncak gunuang Marapi itu iyolah niniak yang berado di puncak Gunuang Marapi itu dahulunyo. Tampaiknyo banamo “Korong Gadang” sampai kini masih ado bakehnyo.

Anak cucu niniak yang di Korong Gadang itulah yang kambang biak membuek babarapo Taratak, Dusun, Koto dan Negeri yang kini banamo Luak Lubuak Agam.

Di antaro niniak-niniak yang turun dari Gunuang Marapi itu kamudian turun dari Pariangan Padang Panjang ka Padang Tarok (dakek Baso kini) badiam di tampaik tumbuah tumbuahan “Kubuang” mako ninik ninik itu banamolah “Urang Kubuang”.

Kamudian pindahlah membuek Taratak, Dusun, Koto dan Negeri jauah kesubalah Selatan, hinggo sampai sakarang masih tasabuik dek kito urang Alam Minang Kabau nanko istilah “Lah Jauah Kubuang dari Agam”.

3) Adopun anak cucu niniak yang 50 di Gunuang Marapi itulah yang kambang biak membuek babarapo Taratak, Dusun, koto dan negeri yang sakarang banamo Luak 50 , Ranah Payokumbuah.

4) Oléh sebab itulah urang-urang yang mahuni tapi lauik Tiku Priaman dll di namokan “Urang Rantau”.
Rajonyo banamo “Rajo Rantau”.
Badirinyo sapanjang adat, “Maisi kepado Alam”, barulah di katokan Sah Rajonyo.
Buliah manarimo “Hak Dancing, Pangaluaran, Ubur-Ubur dan Gantuang Kamudi”.

5) Adopun “Lareh Nan Duo” (lareh Koto Piliang dengan lareh Bodi Caniago) itu awal mulonyo badirinyo samaso niniak Katumanggungan dan niniak Parpatih .
Negeri-negeti yang menurut kepado haluan niniak Katumanggungan di namokan Lareh Koto Piliang dan yang mengikut haluan niniak Parpatih Sabatang banamo Lareh Bodi Caniago.

Perbedaan haluan niniak Katumanggungan dengan ninik Parpatih Sabatang yang manyababkan menjadi 2 lareh itu asal mulonyo berawal dari kadatangan saurang bangso asiang ka Alam Minang Kabau yang mengaku dirinyo sabagai Rajo.

Hal itu dibenarkan oléh niniak Katumanggungan tapi di bantah oléh niniak Parpatih Sabatang sarato niniak Suri Maharaja Nègo sehinggo niniak yang tigo basaudaro itu basalisiah dalam hal tersebut seperti dikiaskan dalam tambo :

Datanglah Anggang Dari Lauik,
Ditêmbak Dêk Datuak Nan Batigo,
Badia Sadatak Tigo Dantamnyo,

Bakotek Ayam Dalam Talua
Mendanguih Harimau Campo,
Menyalak Anjiang lari kakoto,
Mémbébek Kambiang Lari Ka Hutan,
Melanguah Jawi Dalam Bajak

Mako jatuahlah talua Anggang itu karumah “Datuak Suri di Rajo” di Pariangan Padang Panjang berisi kudo sumbarani, bapalano ameh sandirinyo, bakakang ameh sandirinyo, nan mahiriknyo “Anak Dêwa di Gunuang Marapi”.

Adopun yang dikiaskan dalam tambo itu :
– Datanglah anggang dari lauik’’ iyolah Seri Paduka Berhala, (Adiatiawarman) urang Hindu yang datang dari Tanah Jawa menyatokan dirinyo adolah Rajo. Sungguahpun niniak Parpatih Sabatang tidak membenarkannyo tapi dibenarkan juo oléh niniak Katumanggungan sehinggo sampailah ditarimo olèh ninik Katumanggungan menjadi
ipar ( suami Tuan Gadih Jamilan).

Mako sangaiklah marah niniak Parpatih Sabatang kepado niniak Katumanggungan, mako ditikamnyolah sabuah batu olèh niniak Parpatih Sabatang dangan keris panjang sebagai pelepaskan raso marah itu.

Sampai sekarang kini nanko masih ado batu bakeh ditikam niniak Parpatih Sabatang itu dalam sawah di balakang Kurimbang Batu Alang di Sungai Tarab dalam negeri Limo Kaum XII Koto (masih ado lubang di batu itu dengan berhiro-hiro bakeh Pamor karih niniak Parpatih Sabatang).

Adopun Seri Paduka Berhala (Aditiawarman) itu sasudah berkawin dengan Tuan Gadih Jamilan, mulo-mulo badiam di Periangan Padang Panjang. Sangaik kareh parintahnyo, (ado aia angek tampek mandinyo nan sampai sakarang iki nanko masih ado bakehnyo banamo “Aia Angek Rajo’’ ) .

Mako di carilah aka kepado Tuan Gadih Jamilan supayo dibaok pindah Rajo itu dari Periangan Padang Panjang, sahinggo pindahlah mereka mulonyo ka Bukik Batu Patah.

Dari Bukik Batu Patah lalu turun kabaruah Bukik itu membuek kota jo negeri yaitu Pagaruyung.

Anak Seri Paduka Berhala dengan Tuan Gadih Jamilan itulah Daulat Yang Dipertuan Pagaruyung yang partamo.

Karano yang berdaulat ke Pagaruyung itu, hanyolah negari negari Koto Piliang dan Limo kaum XII Koto sajo mako dinamokanlah negeri-negeri itu dengan “Limo Kaum XII Koto Gajah Gadang Patah Gadiangnyo’’ karano Limo Kaum XII Koto itu sebelumnyo adolah pelarasan Bodi Caniago nan bajunjuangan kepado niniak Parpatih Sabatang dan tidak badaulat ka Pagaruyung namun kamudian baraliah tunduak badaulat ka Pagaruyung (Gajah Gadang Patah Gadiangnyo).

Pado intinyo, Lareh Koto Piliang itu adolah negeri-negeri yang bajunjuangan kepado niniak Katumanggungan nan badaulat ka Pagaruyung musih bandiang hukumnyo bajanjang naiak batanggo turun .
Bilo pakaro adat sampai kepado Datuak Bandharo Sungai Tarab Panitahan, pamuncak Koto Piliang , sampai ke Rajo nan Duo Selo, panghabisannya ka Pagaruyung. Manokalo pakaro Syarak sampai ke tuan Kadi Padang Gantiang, sampai ke Rajo nan Duo sêlo; panghabisannya ka Pagaruyung.

Adopun Lareh Bodi Caniago yang bajunjuangan kepado niniak Parpatih Sabatang, tidak mau badaulat ka Pagaruyung (manjadi negeri negeri republik sajo, badiri saurang2).

“Tuahnyo Sekata, Cilakanya Bersilang”.
Pusakonyo balubuak nan tigo :
1. Lubuk Sikarah,
2. Lubuk Simauang,
3. Lubuk Si Punai.

Batanjuang nan tigo :
1. Tanjuang Alam,
2. Tanjuang Barulak,
3. Tanjuang Sungayang.

Baitu pulo Lareh Koto piliang .
Pusakonyo “Batujuah Langgam”

6) Jadi walaupun urang kabanyakan tidak bapangkaik Panghulu, manokalo urang tu Cadak Pandai ahloel akal, turuik pulo dibalai balairong untuak ikuik barundiang bapapa dan lagi akan tampaik batanyo mintak pituah dek urang banyak.
Olêh karano itulah Mupakaik Panghulu, tidak buliah ditinggakan “Urang Cadiak Pandai Ahloel Akal” . Dalam Tambo pun tasabuik pulo hal mupakaik Panghulu, Basa Batuah, dengan urang tuo tuo sarato Cadiak Pandai ahloel akal.

***********

* Penyunting = Marjafri
* foto = commons.m.wikimedia.org/wiki

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.